Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

Kerk en dorp Heerewaarden                                                            

Deze website behandelt vooral de geschiedenis van Kerk en Dorp Heerewaarden. Hij geeft ook de liturgische teksten van de zondag. De volledige naam van de kerk is  Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Daar is actuele informatie te vinden over de kerkelijke gemeente.  Op een andere  website vindt u meer over de bredere geschiedenis van het dorp in de regio.    (Op alle onderstreepte woorden kunt u klikken. Voor de overige onderwerpen klikt u hierboven op Navigation onder het logo van de kerk)

              Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden    kerk 

                    Rossum                                 Hurwenen                        Heerewaarden

Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder  

26 mei: Drievuldigheidszondag


Exodus 3: 1-6; Rom. 8: 12-17; Johannes 3; 1-16

1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2  Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ 3  Jezus ei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw {1 } wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ {1. opnieuw -Het Griekse woord kan zowel ‘opnieuw’ als ‘van boven’ betekenen. Dit geldt ook voor 3:7. } 4  ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’ 5  Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6  Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7  Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8  De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9  ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10  ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11  Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12  Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? 13  Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? {1. de Mensenzoon -In latere handschriften staat: ‘de Mensenzoon, die in de hemel is’. } 14  De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15  opdat iedereen die gelooft, in
Hem eeuwig leven heeft. 16  Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven.                                                       

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                          Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld

------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: Verbinden van verschillen en opkomen voor elkaar                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertrouw je gevoel: webinars over Ignatiaanse spiritualiteit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geen dag zonder Bach

Lees ook hier verder.