Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

                            Toren, klok en grafkelder

De toren heeft een ingezwenkte topgevel voorzien   van een geveltoren met ingesnoerde naaldspits.

De toren heeft een achtzijdige naaldspits, omgeven door een smeedijzeren balustrade op een  geprofileerde lijst.  Van hieruit heeft men een prachtig zicht op het dorp.

 In de toren bevindt zich een oud gesmeden slingeruurwerk van de firma “Gebr. van Bergen” uit     Midwolda. Het is afkomstig uit de vorige kerk en stamt uit 1641. 

Het uurwerk is buiten gebruik en de wijzers worden door een elektrisch uurwerk aangedreven.

Ook het klokje van de nieuwe kerk was afkomstig uit de oude kerk en stamde uit 1641. Het was gegoten door Jan van Trier. Op de bovenkant stond te lezen: 

Jan Trier heeft mij gegoten Anno 1641   Door dit vuur ben ik gevloten. 

In 1919 werd de klok vergoten tot een nieuwe, die in 1943 naar beneden werd gehaald voor de Duitse wapenindustrie. 

Op de klokkenzolder bevindt zich nu een klokkenstoel van gietijzer en smeedijzer en deze bevat één bronzen klok.

      De klok draagt het randschrift   “van Bergen  Heiligerlee 1950”    en de tekst:

               MOGE STEEDS KLINKEN

               MIJN ZUIVER GELUID

               EN  WORDE TE NIMMER

               DER VIJANDEN BUIT

               HEEREWAARDEN

De Kerkvoogden,  C.S.L. Vermeulen, , D. Biesters , Brinkman Dzn.” 

In de ingangshal liggen drie grafplaten. De eerste, reeds genoemd, is van de eerste predikant Aert Jansz (Jan Aertsen Wonder).

Op twee platen staat de naam gegraveerd van een predikant te Heerewaarden, n.l. de heer Henricus Van Galen. Op de lijst staat deze H.van Galen als predikant voor de periode 1662-1689. Maar ook zijn zoon was predikant van 1690 tot 1744. De grafkelder is dus eerder gemaakt.  Want de zoon stierf in 1748. Voor de familiewapens van vader en zoon: zie hier

Waarschijnlijk stamt hij van de familie van Galen zoals de drie wolfsangels (weerhaken, in het linkervak) doen vermoeden. In het rechtergedeelte bevinden zich drie plompenbladeren. De familie had al eerder dominees voortgebracht. Zie hier (naam 'Galen' intypen).

Tussen de stoelen en de avondmaaltafel is in de tegels op de grond een vis verwerkt. Deze verwijst naar het verleden, toen Heerewaarden nog een vissersdorp was. Hij verwijst tevens naar het symbool voor Christus. Ichtus (Grieks) betekent vis.  I= Jezus (bevrijder); Ch= Christos (gezalfde); T= Theou, (van God); U= huios (zoon); S= Soter (verlosser). De letters van het Griekse woord vis staan dus voor 'Jezus Christus, zoon van God, Verlosser. Dit symbool van de vis was het teken waaraan christenen herkend konden worden.

  Lees verder over zicht vanaf de toren