Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

 8 december 2012

Ensemble Montage brengt Hoop

Januari 1941: Een concert in een ijskoude hut voor kampbewakers én krijgsgevangenen in een werkkamp in Görlitz. Uitgevoerd wordt 'Le Quatuor pour la fin du temps', gecomponeerd door krijgsgevangene Olivier Messiaen, opgedragen aan de engel die het einde van de Tijd aankondigde, en uitgevoerd door hemzelf en drie medegevangenen. 

Drie liederen voor sopraan van Hugo vogel (1947)

Zo’n tweehonderd jaar eerder, tijdens de donkere dagen na kerst en Nieuwjaar, klinkt in de Thomaskerk in Leipzig de cantate 'Ach Gott, wie manches Herzeleid' van Johann Sebastian Bach. De tekst gaat over Rachels verdriet over de moord op haar kinderen door de vorst Herodes.

Bach en Messiaen benadrukken in hun composities over thema's als het lijden en de apocalyps hetzelfde element: hoop. 

Foto's van het concert.