Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

Kerk en dorp Heerewaarden                                                            

Deze website behandelt vooral de geschiedenis van Kerk en Dorp Heerewaarden. Hij geeft ook de liturgische teksten van de zondag. De volledige naam van de kerk is  Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Daar is actuele informatie te vinden over de kerkelijke gemeente.  Op een andere  website vindt u meer over de bredere geschiedenis van het dorp in de regio.    (Op alle onderstreepte woorden kunt u klikken. Voor de overige onderwerpen klikt u hierboven op Navigation onder het logo van de kerk)

              Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden    kerk 

                    Rossum                                 Hurwenen                        Heerewaarden

Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder  

9 juni: tweede zondag na Drievuldigheidszondag

Rechters 12,1-6; Psalm 130; 2 Korintiërs 4,13-18; Marcus 3,20-35

20  Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. 21  Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg
om Hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.                                                                                                                             22 Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan Hij demonen uitdrijven.’ 23  Toen Hij hen bij zich geroepen had, sprak Hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? 24  Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; 25  als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. 26  En als Satan tegen zichzelf in opstand komt en innerlijk verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. 27  Bovendien kan niemand het huis van een sterke man binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die man niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 28  Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, 29  maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbare zonde.’ 30  Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.’

31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 32  Er zat een groot aantal mensen om Hem heen. Toen er tegen Hem gezegd werd: ‘Uw moeder en uw broers [{1 }] staan buiten en zoeken U,’ [{1. uw broers -In andere handschriften staat: ‘uw broers en zussen’. }] 33  antwoordde Jezus: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ 34  Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 35  Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’       

Uitleg van tekst

                                           BWV 2 Ach Gott van Himmel sieh darein

                                                   Bachs cantate van de zondag

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            8 juni Heerewaarden in concertHeerewaarden: beeld van een verdwenen wereld

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                        kerk

Joods-christelijke dialoog

------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: Verbinden van verschillen en opkomen voor elkaar                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertrouw je gevoel: webinars over Ignatiaanse spiritualiteit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geen dag zonder Bach

Lees ook hier verder.