Hervormde Gemeente Heerewaarden

De kerk in Heerewaarden  

In de geschiedenis van Heerewaarden heeft de kerk van oudsher een belangrijke rol gespeeld. Nadat Otto III van het Duitse rijk Heerewaarden aan bisschop en benedictijnermonnik 

Notgerus van Luik had gegeven, werd waarschijnlijk op bevel van deze ondernemende en creatieve kerkvorst al voor 1200 de eerste kerk in Heerewaarden gesticht.  Dank zij de bloeiperiode van de stad, waardoor Heerewaarden zich kon meten aan Tiel, Zaltbommel en Den Bosch,  werd deze eerste kerk-  met als teken van welvaart twee torens- al gebouwd vóór 1200.  Deze had volgens sommigen kenmerken van de ottoonse architectuur, die invloeden onderging van de Karolingische en Byzantijnse stijl. Anderen denken aan een Romaanse kerk. Dat deze kerk twee torens had weten we door een bezoek van de beroemde schilder Albrecht Dürer aan Heerewaarden in 1520. Ook op het schilderij De blokkade van Bommel van 1574 in het stadkasteel in Zaltbommel  zijn duidelijk de twee torens te zien van ‘Herwaerden’. 

                                                                                                       foto: Sherry van der Velden

De blokkade van Bommel in 1574. Rechts boven de twee torens. Het zuiden is boven en het noorden onder.

Overigens was Zaltbommel in 1572 door de geuzen bevrijd middels een list.

 Lees verder