kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                                                                        

                 Rossum                                       Hurwenen                                    Heerewaarden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 juli  5e zondag  van de zomer

 2 Koningen 4:38-44; Hebreeën 3:1-7a; Johannes 5:36b-47 

36b Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.

37  De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien,

38  en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.

39  U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,

 

40  maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.

 

41  Niet dat de mensen mij moeten eren,

42  maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u.

43  Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren.

44  Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven.

45  U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.

46  Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven.

47  Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


 

          

                  

                         Cantate van de zondag 

               BWV 107, Was willst du dich betrüben

 

 

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-21 juli Offerfeest

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organist Hugo Bakker van de Maartenskerk is overleden. Als eerbetoon speelden veel vakgenoten op zondag 6 juni  Erbarm dich mein, O Herre Gott.  Zelf speelde hij dit werk van Bach op 4 april 2020  bij de presentatie van Humble Regard   (BWV 721) 

 

Lees hier verder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

          De wereld van Arvo Pärt   

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden