kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de protestantse gemeente kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 13 september   13e van de herfst, 14e na Trinitatis

 II Korintiërs 4: 5-9 en 16-18; Matteüs 13: 44-46

44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem

en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

45  Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels.

46  Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 

 

 

 

   

      De cantate van de zondag

     BWV 17, Wer Dank opfert, der preiset mich

 

 

 

 

19 september Rosj Hasjana (Joodse Nieuwjaarsfeest)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Open einde van je verlangen

--------------------------------------------------------------------------------------------

De wereld van Arvo Pärt

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Verhalen vanuit de PKN in coronatijd

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-hulp allerlei initiateven van kerken en individuen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 UUR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 psalmen in 150 dagen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden