kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de protestantse gemeente kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 22 november, 10e van de herfst, 3e zondag van de voleinding

 Daniël 12:1- 4    Matteüs 24: 14-35      

15  Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed),

16  dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten;

17  wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen,

18  en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen.

19  Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben!

20  Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat.

21  Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. .......  

                                                                                                                     Rijksmuseum

29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.

30  Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.

31  Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.

33  Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.

34  Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.

35  Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 

                                                                                                (NBV Mattt. 24: 29-35)

 

 

              

                   BWV 26, Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

 

                      De cantate van de zondag

 

 

      

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vanaf 1 november, elke 1 e zondag van de maand: serie webdebatten over de vraag hoe de wereld verder moet na corona. Beweging van Barmhartigheid

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

    Behoefte aan gedenken

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gevoelens van wanhoop, verdriet, maar ook vreugde en dankbaarheid: je komt het allemaal tegen in de Psalmen. Uit die literaire schat heeft online platform MijnKerk een dagelijkse podcast gemaakt. In ‘Blijf kalm met een psalm’ staat dagelijks een nieuwe psalm centraal waar een korte meditatie bij wordt gegeven. Alle 150 psalmen komen de komende maanden aan bod.

Iedere werkdag verschijnt op de website van Mijnkerk, op Soundcloud én op Spotify de podcast Blijf kalm met een psalm. Rebecca Schoon leest in de dagelijkse podcast de Psalmen voor een deel voor. Sjoerd Muller pikt er een gedeelte uit wat hem raakt, wat hem verwondert of waar hij vraagtekens bij heeft.  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Kerk-zijn in tijden van Corona

------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 4 november zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit, korte videofilmpjes in het teken van de coronacrisis. In de eerste aflevering spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert daarbij aan de brief van Paulus aan de Romeinen.                                   Meer lezen en video beluisteren

 

 

 

         Leven uit de Bron

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

          De wereld van Arvo Pärt   

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden