kerk en dorp Heerewaarden

Samengaan Heerewaarden-Rossum-Hurwenen

 

 

Fusie Heerewaarden met Rossum/ Hurwenen 28 januari 2018

Op 28.1.2018  vierden we in een feestelijke dienst dat de hervormde Gemeente te heerewaarden en de Protestantse Gemeente te Rossum-Hurwenen fuseerden tot de Protestantse Tweestromengemeente tee Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. De dienst werd gehouden in de kerk van Heerewaarden. Voorganger was ds. Lia Davidse.

We  lazen over Gods liefde en genade, die ons samenbinden. , Prediker 4: 12 en 1 Korinthiërs 13: 4-7 Daarbij ook over de opdracht die ons gegeven is om elkaar lief te hebben, Johannes 15: 9-12. Over deze kerngedachte dachten we na.

De muzikale leiding was in handen van Hans Vuijk op het orgel en van Janda Bouman en Gerdy Kosters op bugel.

Na de dienst was in het bijzijn van iedereen de officiële fusieacte getekend. . Hiermee iwas de nieuwe Tweestromengemeente  een feit. Vervolgens zongen we "Dankt, dankt nu allen God ".

Als gemeente mogen we ons realiseren dat we enorm dankbaar mogen zijn hoe het traject van fuseren is verlopen. Veel waardering is er voor allen die de kar hebben getrokken en voor al die vele vrijwilligers die met een blij gemoed zo veel uren gespendeerd hebben om beleid en organisatie op één lijn te krijgen. 

Mag het zijn dat we in de toekomst elkaar op zo'n wijze kunnen dragen en inspireren. En mag het zijn dat we al doende van betekenis mogen zijn  voor onze dorpen en zo Gods goedheid mogen delen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam en website 

De Tweestromengemeente is in januari 2018 ontstaan door een fusie van de Protestantse Gemeente Rossum-Hurwenen met de Hervormde Gemeente Heerewaarden. Vanwege de ligging van beide gemeentes tussen de Maas en de Waal is gekozen voor de naam “Tweestromengemeente”. De volledige naam is nu Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden