kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 januari  3e zondag van Epifanie 

 Samuel 3 :1-10 ;  Marcus 1: 14-20 

14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.

15  Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

16  Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.

17  Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

18  Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.

19  Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,

20  en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem. 

 

 

         

      de cantate van de derde zondag na Epifanie       

         BWV 72 Alles nur nach Gottes Willen 

                na BWV 71 ( minuut 17:56) 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

27 januari Auschwitz gedenken

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 januari TOE BISJEVAT (Bomenfeest)      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 6 december  kunt u deelnemen (gratis) aan een serie webdebatten over de vraag hoe de wereld verder moet na corona. Beweging van Barmhartigheid

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie was de evangelist Markus?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gevoelens van wanhoop, verdriet, maar ook vreugde en dankbaarheid: je komt het allemaal tegen in de Psalmen. Uit die literaire schat heeft online platform MijnKerk een dagelijkse podcast gemaakt. In ‘Blijf kalm met een psalm’ staat dagelijks een nieuwe psalm centraal waar een korte meditatie bij wordt gegeven. Alle 150 psalmen komen de komende maanden aan bod.

Iedere werkdag verschijnt op de website van Mijnkerk, op Soundcloud én op Spotify de podcast Blijf kalm met een psalm. Rebecca Schoon leest in de dagelijkse podcast de Psalmen voor een deel voor. Sjoerd Muller pikt er een gedeelte uit wat hem raakt, wat hem verwondert of waar hij vraagtekens bij heeft.  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Kerk-zijn in tijden van Corona

------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 4 november zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit, korte videofilmpjes in het teken van de coronacrisis. In de eerste aflevering spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert daarbij aan de brief van Paulus aan de Romeinen.                                   Meer lezen en video beluisteren

 

 

 

         Leven uit de Bron

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

          De wereld van Arvo Pärt   

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden