kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                                                                        

                 Rossum                                       Hurwenen                                    Heerewaarden

15 mei vijfde zondag van Pasen

Deut. 6: 1-9; Openbaring 19: 1-9; Johannes 13: 31-35

 Jezus is de weg naar de Vader

31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33  Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34  Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 

 

35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’                                                 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

                                                                       Cantate van de zondag                                                                           

 

                                                               BWV 108, Es ist euch gut, daß ich hingehe 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Hoe groen is de kerk?  Lees verder

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Heerewaarden met Maas

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden